Roller

Spillet har seks forskjellige roller. Alle de seks forskjellige rollene har hver sin farge og hver sin unike evne.

 

«Explorer» er fargen grønn. Den er oppdageren. Den kan flytte og lande diagonalt og hvis det er en nedsunken flis, kan den flytte diagonalt.

 

«Diver» er fargen svart, den er dykkeren som er I stand til å svømme gjennom oversvømt og sunkne fliser, den kan da ikke flytte diagonalt. Flisene som spilleren sommer telles ikke som en handling, det gjør bare den siste flisen den stopper på. Den kan svømme til nærmeste flis som er tilgjengelig som ikke er sunket.

 

«Engineer» er fargen rødt. Den er en ingeniør og kan demme opp to i en handling.

 

«Messenger» er fargen hvit/grå. Den kan gi en annen spiller ett skattekort uavhengig av hvor den står på brettet.

 

«Navigator» er fargen gul. Navigatøren kan flytte en annen spiller på brettet. For eksempel den kan flytte dykkeren to fliser diagonalt.
«Piloten» er fargen blå. Hver runde kan piloten flytte til en flis per runde. Hvis der er en flis som er sunket kan piloten flytte til noen flis på brettet.